Osebni dohodki

Dodatki za delovno dobo

Dodatki za delovno dobo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dodatki za delovno dobo

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant je privzeto že vnešen s tabelo 0,5% na leto. Šifrant se lahko spremeni, odstotki se lahko spremenijo. Sprememba ne velja za nazaj in velja od spremembe naprej pri novih obračunih.

 

clip0358

 

Dodatek za delovno dobo se obračunava na osnovi skupne delovne dobe. Skupna delovna doba je delovna doba pred vstopom v podjetje in delovna doba v podjetju. V primeru, da želimo avtomatično obračunavati dodatek za delovno dobo moramo obkljukati polje Dodatek za delovno dobo v šifratnu zaposlenih/zavihek Dodatno o zaposlitvi/Dodatek za delovno dobo.