Osebni dohodki

Dodatki za stalnost

Dodatki za stalnost

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dodatki za stalnost

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant je privzeto že vnešen s tabelo 0,5% na leto. Odstotke lahko spremenimo. Sprememba ne velja za nazaj in velja od spremembe naprej pri novih obračunih.

 

clip0359

 

Dodatek za stalnost se obračunava le na osnovi delovne dobe v tem podjetju. Delovna doba v podjetju se vanaša in spreminja z obračuni v šifrantu zaposlencev/kadrovska evidenca/ zavihek splošno o zaposlitvi/Delovna doba v podjetju (let, mesev,dni). V primeru da želimo avtoamtično obračunavati dodatek za stalnost moramo obkljukati polje Dodatek za stalnost v šifrant,u zaposlenih/zavihek Dodatno o zaposlitvi/Dodatek za stalnost.

 

 

 

Dodatne lestvice se lahko avtoamtično kreirajo z ukazi v glavnem meniju: Ostalo/Čarovniki/Ostalo/

 

Šifrant se lahko uporabi za namene dvojnih lestvic dodatkov na delovno dobo v podjetju. Serviser DL mora to nastaviti v nastavitvah programa. Se pravi nekateri zaposleni imajo lahko 0.5% dodatka na leto dolovne dobe in nekateri 0,1%.