Osebni dohodki

Kopiraj podatke o zaposlenih v dnevnik

Kopiraj podatke o zaposlenih v dnevnik

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kopiraj podatke o zaposlenih v dnevnik

Predhodnja tema Naslednja tema  

Je servisni ukaz in iz šifranta zaposlenih ponovno kopira podatke o zaposlenih v dnevnik.

 

clip0417