Osebni dohodki

Letni dopusti

Letni dopusti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Letni dopusti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Na osnovi delovne dobe-let lahko določimo št.dni letnega dopusta. Šifrant ni obvezen.