Osebni dohodki

Napotki pri vnosu obračuna

Napotki pri vnosu obračuna

Predhodnja tema Naslednja tema  

Napotki pri vnosu obračuna

Predhodnja tema Naslednja tema  
1.Znesek dodatka po zakonu, prehrane in prevoza na delo se prepračunava glede na redno delo ur. V kolikor želimo da se nam ponovno preračuna prepišemo oznako postavke za dodatek po zakonu, prehrano prevoz na delo.
2.V kolikor želimo vnesti znesek malice za 3 dni lahko vpišemo tudi 3 in pritisnemo <ENTER>. Prorgam nam avtomatično izračuna znesek.
3.Kadar vnašamo obračun z ne-celodnevnim dopustom (npr. 3 ure) se nam za št. ur zmanjša v šifrantu zaposlenih pri zaposlenem (pri vnašalnici dopust v dnevih pa se nam ne zmanjša).
4.Ne spreminjajmo podatkov v šifrantu zaposlencev, ko je že pripravljen obračun OD. Kod 1. se nam  novi podatke ne bodo upioštevali in kod 2. v primeru da zbrišemo ali ponovno obračunamo OD se nam popravljeni podatki zbrišejo.
5.Z <CTRL>+<DELETE> brišemo eno vrstico/postavko in ne z gumbom <->, ki nam briše celotni obračun.
6.V primeru da smo že izpisali obrazce in šele sedaj ugotovili napako lahko spremenimo obračun in ponovno pripravimo plačilne naloge in ponovno izpišemo poravljene obrazce.
7.Če spreminjamo obračun že po izpisanih obrazcih in pripravi plčilnih nalogov moramo ukaze še enkrat ponoviti: priprava plačilnih nalogov, zapis nalogov v datoteko, izpis standardnih obrazcev.
8.Mesec ali obdobje se vedno vnaša z dvema številkama: 01, 02, 03, 04 ,05, 06 ,07 ,08, 09 ,10 ,11, 12
9.Vnos tipa je privzeto vedno prazen in za normalen obračun OD naj tudi ostane prazen vnos.
10.Obračun regresa se opravi s tipom R.
11.Uporabljate lokalne ukaze (desni miškin gumb) na obračunu OD za izračun plače glede na neto osnovo.