Osebni dohodki

Obnovi točke na obračunu iz šifranta zaposlencev

Obnovi točke na obračunu iz šifranta zaposlencev

Predhodnja tema Naslednja tema  

Obnovi točke na obračunu iz šifranta zaposlencev

Predhodnja tema Naslednja tema  

Z ukazom obnovimo število točk iz šifranta zaposlenih.

Prvo vnesemo podatke o obdobju:

 

clip0372

 

Na koncu se nam izpiše število sprememb: clip0373.