Osebni dohodki

Odtegljaji

Odtegljaji

Predhodnja tema Naslednja tema  

Odtegljaji

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant odtegljajev je pomožni šifrant in se potrebuje pri vnosu odtegljajev za zaposlenca.

 

clip0365

 

clip0401