Osebni dohodki

Osnove osnov šifrantov

Osnove osnov šifrantov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnove osnov šifrantov

Predhodnja tema Naslednja tema  

 

Vsak šifrant se deli v glavo in telo. Telo je sestavljeno iz stolpcev in vrstic. Vsaka vrstica predstavlja en zapis (enega zaposlenega, eno urno postavko, ..), v glavi se prikažejo tudi ostali podatki za izbran zapis. Stolpci se lahko nastavljajo (dodajajo, brišejo, spreminja se njihova širina). pred doajanjem novih stolpcev moramo odpreti okno za dodajanje: SHIFT+F9 in nato usrejanje stolpcev. Željene stolpce samo "dodamo" v seznam". ko smo stolpce uredili jih moramo shraniti (SHIFT+F9 - Shrani nastavitev stolpcev).

 

DODAJANJE:

V šifrant lahk dodajamo nove zapise z F9 U. Odpre se nam okno za urejanje šifranta. Nov zapis dodajamo zklikom na +, in nato vnašamo podatke. Ko zaključimo kliknemo na gumb, kljukica zraven + gumba. Gumb kljukica ima isto funkcijo kot shrani le da ne zapre okna - kadar želimo vnašati še druge zapise dajemo klikamo kljukico, da nam ni potrebno ponovno na F9, U vstopati v okno za urejanje šifranta.

 

V kolikor želimo vnesti novega ponovno kliknemo na +, ponovno vnesemo in kljukica.

 

POPRAVLJANJE PODATKOV

V kolikor želimo poraviti nek podatek nekega voznika, odpremo šifrant voznikov, poiščemo voznika, pritisnemo F9 U, kliknemo na trikotnik in ga popravimo, na koncu kliknemo na kljukico ali Shrani.

 

ISKANJE PO STOLPCIH:

Podatki v razpredelnici v šifrantu so nam vedno urejeni po abecedi v katerem se trenutno nahajamo. Stolpec v katerem se trenutno nahajamo je vedno aktivni stolpec. Lahko samo vnašamo začetek teksta in program nam išče po stolpcu. Če npr. želimo iskati po priimk in imenu zaposlenega, se prestavimo (s smernimi puščicami na tipkovnici levo, desno ali z miško kliknemo v stolpec) v drug stolpec in tipkamo željeni priimek in ime.

 

ISKANJE PO KRITERIJIH:

To je naprednejše iskanje in pridev potev predvsem pri velikem številu podatkov. S temi kriteriji pa omejimo podatke v razpredelnici v šifrantu. Npr. lahko dobimo vse voznike katerim je ime Samo,  lahko dobimo seznam zaposlenih kateri se vozijo iz Ljubljane , ... . Kriterij se lahko tudi kombinirajo med sabo (seznam vseh Samotov iz Ljubljane). Kriteriji se lahko uporabljajo tudi pri pregledih obračunov OD -iskanju obračunov kadar je veliko zaposlenih.

 

Kriterije si lahko izberemo katere si bomo dodali v poljuben šifrant. Krireriji se avtomatsko shranijo in pri naslednjem odpiranju šifranta se nam kriteriji prikažejo v zgornjem delu šifranta. Znak * pomeni vse. Ko naslednjič odpremo šifrant in imamo na njem kriterije, se nam ne prikaže seznam vseh ampak do dobimo šele s tipko ENTER.

 

Primer kriterijev : matčna številka, priimek in ime, naslov.

clip0355

 

kriterije dodajamo z desnim klikom na miško in Kriteriji. Odpre se nam meni z seznamom možnih kriterijev za trenutni šifrant. Kliknemo na izbrani kriterij in prikaže se nam vnašalnica za vnos izbranega kriterija.

 

primer za samote: v kriterij "Ime in priimek" vtipkamo:    *samo*   in pritisnemo ENTER (stali kriteriji morajo imeti *).