Osebni dohodki

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vsi matični podatki (šifranti) so si podobni na izgled in tudi po svoji funkciji. Namenjeni se hitremu iskanju željenega podatka, urejanje teh podatkov in izpis. Nekateri so obvezni šifranti nekateri so samo pomožni in neobvezni. Obvezni šifranti so: Zaposleni/ kadrovska evidenca, urne postavke, davki na plače prispevki, dohodninska lestvica.

Podrobnejši opis iskanja, nastavljanja šifrantov, urejanja in izpisa se nahajajo v drugih navodilih - Splošna navodila.