Osebni dohodki

Osnovno o podatki o zaposlenih

Osnovno o podatki o zaposlenih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno o podatki o zaposlenih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vsi šifranti tu se potrebujejo ko vnašamo novega zaposlenca. Nekateri šifranti so nujni nekatreri ne in vsebujejo samo polja: Oznaka, Naziv. Nekateri šifranti vsebujejo že privzete vrednosti in se lahko obstoječi spreminjajo oz.dodajajo novi podatki.

Pomembnejši šifranti: Dodatki za delovno dobo, Delovna razmerja, Banke, Kreditorji