Osebni dohodki

Osnovno o podatkih za obračun OD

Osnovno o podatkih za obračun OD

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno o podatkih za obračun OD

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifranti se potrebujejo pri obračunu OD. Vsi šifranti so že vnešeni, vendar jih lahko dopolnjujemo oz. spreminjamo.