Osebni dohodki

Osnovno o osebnih dohodkih

Osnovno o osebnih dohodkih

To je prva tema Naslednja tema  

Osnovno o osebnih dohodkih

To je prva tema Naslednja tema  

V programu se vnašajo matični podatki o zaposlnih. Na osnovi matičnih podatkov se obračunajo osebni dohodki, regres za letni dopust, avtorski honorar in pogodba o delu. Na osnovi mesečnega obračuna OD se avtomatično odštevajo tudi vnešeni krediti. Na osnovi obračunov lahko pripravimo obvezna mesečna, letna  in ostala poročila.

Obračun lahko naredimo v naslednjih korakih:

 

1.Vnos mesečnih podatkov
2.Vnos obračuna OD po zaposlenih
3.Priprava plačilnih nalogov
4.Zapis plačilnih nalogov v datoteko za uvoz v bančni program
5.Izpis vseh potrebnih poročil in izplačilnih list na tiskalnik