Osebni dohodki

Plačilna lista

Plačilna lista

Predhodnja tema Naslednja tema  

Plačilna lista

Predhodnja tema Naslednja tema  

Po vnosu kriterijev se izpiše izplačilna lista na zaslon ali na tiskalnik. V primeru da ne vnesemo zaposlenega se izpišejo izplačilne liste za vse zaposlene za vnešeno obdobje.

Izpis izplačilne liste je nastavljiv.

 

Primer izpisa izplačilne liste:

clip0465