Osebni dohodki

Podatki za obrazec ZAP-PL (bruto)

Podatki za obrazec ZAP-PL (bruto)

Predhodnja tema Naslednja tema  

Podatki za obrazec ZAP-PL (bruto)

Predhodnja tema Naslednja tema  

Po vnosu kriterijev se izpiše poročilo.