Osebni dohodki

Pomembno

Pomembno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pomembno

Predhodnja tema Naslednja tema  
1.Ne spreminjajte podatkov v šifrantu zaposlenih ko ste že vnesli obračun OD za zaposlenega.
2.Pravilno in redno arhivirajte podatke na zanesljive medije: (CD, mrežni disk).
3.Zaključek leta v programu OD ni potreben
4.Ne spreminjajte starejših obračunov OD
5.Ko se na začetku "igramo s programom" in spoznavamo program, delajmo to samo z enim zaposlenim in to samo v enem mesečnem obdobju in z vsemi in na koncu naredimo kaos s podatki vseh zaposlenih. Na koncu "testiranja" je potrebno vse obračune zbrisati.