Osebni dohodki

Postavke

Postavke

Predhodnja tema Naslednja tema  

Postavke

Predhodnja tema Naslednja tema  

Je osnovni šifrant za obračun OD. Brez tega šifranta se ne da narediti obračun OD. Šifrant urnih postavk vsebuje vse postavkee, ki jih lahko dodamo na obračun. Hkrati pa nam določa katere podatke lahko pri kateri postavki vnesemo in kateri se izpišejo na izplačilni listi.

 

 

clip0400

 

clip0363