Osebni dohodki

Postopek obračuna regresa

Postopek obračuna regresa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Postopek obračuna regresa

Predhodnja tema Naslednja tema  

1. V splošne mesečne podatke vnesemo oz.preverimo ali obstaja maksimalni znesek neobdavčenega regresa. Hkrati preverimo datum izplačila.

2. Odpremo obračun OD s tipom veliki R (Se pravi npr. Leto: 2007, Mesec 06, Tip: R).

3. Dodamo Navadne obračune za vse zaposlene. Znesek regresa vpišemo pod postavko regres (in ne v bruto osnovo) v stopec Bruto.

4. Lahko sproti izpisujemo izplačilne liste.

5. Izpišemo vse potrebne obrazce za regres in pri ispisih pazimo da vedno vpišemo tip R.

6. Pripravimo virmane za obračun (tip R).

7. Zapišemo virmane v datoteko.

8. Uvozimo virmane v bančni program za elektronsko bančništvo.