Osebni dohodki

Pregled plačilnih nalogov

Pregled plačilnih nalogov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pregled plačilnih nalogov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Po vnosu obdobja za katerega želimo pregledati prenosne naloge:

clip0459

 

Se nam odpre seznam nalogov:

clip0376

 

Z ukazi izpiši na tiskalnik lahko izpišemo 1 ali vse naloge na tiskalnik. Z ukazom <Urejaj> lahko urejamo (dodajamo nove, spreminjamo obstoječe, brišemo obstoječe) naloge:

clip0377

 

Namesto da naloge izpišemo na tiskalnik lahko plačilne naloge prenesemo  v datoteko z ukazom: Poslovanje/"Zapis plačilnih nalogov v datoteko". To datoeko lahko kasneje uvozimo(prečitamo) v bančni program, ki ga uporabljamo za plačevanje.