Osebni dohodki

Pregled/Vnos/Urejanje odtegljajev

Pregled/Vnos/Urejanje odtegljajev

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pregled/Vnos/Urejanje odtegljajev

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prikaže se seznam odtegljajev:

 

clip0476

Seznam vsebuje samo nezaključene odteglajaje. Iskanje po odtegljajih je standardno po stolpcih ali z kriteriji.

 

Z F9 in U ali desno miškino tipko in Urejanje odpremo okno za urejanje/dodajanje odteglajjev:

 

clip0477

 

Podatek Oznaka je enolično zaporedno število odtegljaja in se ga ne sme spreminjati. Oznaka see na obračunu vnese kot zadnji stolpec v polje Ozn.odtegljaja.

Podatek že plačano obrokov in že plačan znesek je potrebno vnesti stanje pred obračunom. Kajti vsak obračun količino že plačanih obrokov in znesek poveča. Vnešeni odtegljaji se nam avtoamtično dodajo na obračun OD, hkrati pa se nam izpisujejo na izplačilni listi.

Ko je odteglajj poplačan oziroma ga ne želimo več upoštevati na obračunu OD je potrebno označiti polje Zaključen.