Osebni dohodki

Seznam vnešenih postavk po zaposlencih

Seznam vnešenih postavk po zaposlencih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Seznam vnešenih postavk po zaposlencih

Predhodnja tema Naslednja tema  

Po vnosu obdobja se izpiše seznam postavk z obračunov OD po zaposlencih.

 

clip0484