Osebni dohodki

Standardni izpis obračuna regresa za letni dopust - plačilne liste, rek1, obrazec3

Standardni izpis obračuna regresa za letni dopust - plačilne liste, rek1, obrazec3

Predhodnja tema Naslednja tema  

Standardni izpis obračuna regresa za letni dopust - plačilne liste, rek1, obrazec3

Predhodnja tema Naslednja tema  

Po vnosu obdobja se izpišejo obrzci in izplačilni listi na tiskalnik.