Osebni dohodki

Stroškovna mesta

Stroškovna mesta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Stroškovna mesta

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant stroškovnih mest ni obvezen šifrant. Lahko pa nam pomaga pri statističnih izpisih po SM, pripravi temeljnice za GK po stroškovnih mestih, izpisu nekaterih obrazcev po SM, izpis plačilnih list po SM, izpisu obrazcev za podpis zaposlencev o prejemu plače/plačilnih list po SM.

 

clip0395