Osebni dohodki

Uporabniki

Uporabniki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Uporabniki

Predhodnja tema Naslednja tema  

V šifrant se vnašajo uporabniki programa. Vsak uporabnik ima podatek Oznako, Geslo in Ime in priimek, ki so obvezni podatki. Drugi podatki so priporočljivi, niso pa obvezni (Naslov, telefoni, ...). Samo tukaj vpisani uporabniki lahko vstopijo v program. Podatki se potrebujejo že v prijavnem oknu, ko želimo zagnati program OD. Ko se vnaša podatek o pristopni šifri se nam zaradi varnosti prikazujejo *.