Osebni dohodki

Vnos in obračun OD

Vnos in obračun OD

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnos in obračun OD

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prvo moramo vnesti podatke o obdobju:

 

clip0406

 

Splošne mesečne podatke za leto in mesec je potrebno že predhodno imeti vnešene.

Leto se vnaša na 4 številke: 2005, 2006, 2007, 2008, ...

Mesec se vnaša na 2 številki in so možni vnosi le: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ,08, 09,10,11,12.  Pozor: 01 je številka 0 (in ne črka O) in številka 1.

Tip pa se določa na osnovi tipa izplačila:

prazno: naveden enkratni obračun OD za mesec

R: obračun regresa

13: obračun 13.plače

O: ostali obračuni - jubilejne nagrade, odpravnine

2: drugi del izplačila OD

3: tretji del izplačila OD

 

Najpogostejši vnos tip-a je prazno.

 

Če splošnih mesečnih podatkov za vnešeno obdobje ni se obračun prkine:

clip0407

 

 

Po uspešnem vnosu se nam prikaže okno za vnos obračuna OD:

clip0408clip0409

Okno nima podatkov ker še noben obračun ni vnešen. Po vnešenih obračunih se lahko sprehajamo s puščicami clip0444. Novega pa lahko začnemo dodajati z clip0445 ali <ALT>+<D>. Nato se nam prikaže na zaslonu šifrant zaposlencev in z ENTER ali dvoklikom izberemo željenega zaposlenca.  V kolikor imamo kljukico na polju clip0448 se nam na obračun dodajo privzete postavke o: rednem delu, praznikih, dodatkih na delovno dobo, prevozu na delo, nadomestilu za prehrano, kreditih, .... Ostale postavke lahko dodajamo (s puščico DOL na tipkovnici in CTRL+ENTER) ali obstoječe prišemo (CTRL+DELETE) ali pa jih spreminjamo (samo prepišemo nov znesek ali odstotek). Ko smo z vnosom zadovoljni lahko kliknemo na Shrani-obračunaj in nadaljujemo z klikom na clip0449 za nov vnos za novega zaposlenega ali kliknemo na Izpiši in preverimo izplačilno listo. V primeru napake lahko kliknemo na clip0446 in porapvimo obračun (Izhodiščni bruto znesek, postavke, ...) in ponovimo Shrani in obračunaj in izpiši.

V kolikor želimo spremeniti določen obračun drugega zaposlenega ga lahko poiščemo s clip0443ali pa kliknemo na <...> za vanašlnico leto/mesec/tip: clip0447. Prikažejo se nam vsi obračuni za trenutno obdobje. Ko z <ENTER> ali dvoklikom izberemo ustreznega s klikom na clip0442 začnemo urejati izbrani obračun. Naj poudarim, da lahko pri pregledu obračunov za obdobje uporabimo iskanje po stolpcih ali iskanje s kriteriji in željeni obračun zelo hitro najdemo.

 

V desnem zgornjem kotu se nam po izvršenem ukazu Shrani-obračunaj ali izpiši prikažejo pravi zneski trenutnega obračuna za zaposlenega.

 

Z gumbom clip0441 lahko spremenimo obdobje ko smo v vnosni maski. Uakz je identičen kot če bi zaprili vnos in ponovno odprli vnos z ukazom Vnos in Obračun OD.

 

clip0370

 

 

Z gumbom: clip0454 lahko spremenimo splošne mesečne podatke. Gumb je hitrejša pot da : zapremo okno vnos in obračun OD, odpremo splošne mesečne podatke, spremenimi splošne mesečne podatke, zapremo splošne mesečne podatke, ponovno odpremo vnos in obračun OD in nadaljujemo z vnosom,

 

Okno zapremo/prenehamo z vnosom obračunov z <Zapri> na <X> okna. Seveda je pred tem potrebno zadnji obračun shraniti.

 

Gumb clip0453 nam služi le kot bližnjica do šifranta. Namesto da bi zaprli okno in odprli šifrant zaposlencev lahko samo kliknemo na gumb.

Gumb clip0452 nas pripelje direktno do urejanja podatkov o zaposlencu za katerega vnašamo obračun OD. Naj poudarim podatki o zaposlencu veljajo samo v trenutnem obračunu. Če želimo da podatki veljajo tudi pri kasnejših obralunih moramo iti v šifrant zaposlencev: clip0451 in z F9 in U priti do urejanja.

 

V primeru da mesečni fond ur ni izenačen z rednim delom ur na trentnem vnosu se polje obarva rdeče: clip0450. In če z neusklajenim rednim delom ur želimo obračunati vnos nas program vpraša: clip0371.

 

Med obračunom nas lahko program sprašuje in opozarja na različne ugotovitve:

Izplačilo je manjše od zajamčenega zneska (splošni mesečni podatki)

Dodatek po zakonu ni sorazmerno preračunan z rednim delom ur.

 

 

 

Lokalni ukazi:

Izračun na prvi neto (neto od za urne postavke): po vnosu neto zneska se nam obračun preračuna na vnešen znesek.

Izračun na prvi neto 2: po vnosu neto zneska se nam obračun preračuna na vnešen znesek.

Izračun na Neto OD: po vnosu neto zneska se nam obračun preračuna na vnešen znesek.

Izračun na neto urno postavko: po vnosu neto urine postavke se nam obračun preračuna na vnešen znesek.

Obnovi podatke na trenutnem obračunu iz splošnih mesečnih podatkov: ukaz nam prebere podatke o dejanskih urah in datumu izplačil, vrednost točke iz splošnih mesečnih podatkov in jih ponovno doda na trenutni obračun

Obnovi podatke na vseh obračunih za vnešeno obdobje iz splošnih mesečnih podatkov - in obračunaj: isto kot prejšni ukaz le da nam to naredi za vse že pripravljene obračune v trenutnem obdobju.

Obnovi prispevke iz matičnih podatkov za trenutni obračun: ukaz je servisni in nam ponovno kreira prispevke na trenutnem obračunu

Obnovi podatke v dnevniku zaposlenih za trenutni obračun - brez delovne dobe in dopusta: ukaz nam obnovi podatke v dnevniku zaposlenih

Obnovi podatke v dnevniku zaposlenih za trenutni obračun ukaz nam obnovi podatke v dnevniku zaposlenih

Spremeni datum obračuna na vseh obračunih v trenutnem obdobju: vnesemo datum obračuna katerega želimo na vseh obračunih v trenutnem obdobju

Spremeni datum izplačila na vseh obračunih v trenutnem obdobju: vnesemo datum izplačila katerega želimo na vseh obračunih v trenutnem obdobju

Urejaj dodatne podatke obračuna: je pomemben ukaz v kolikor želimo urejati dodatne podatke obračuna:

 

clip0410

Pomembni podatki so: znese koddatka po zakonu, PDPZ zneski, Dohodnina po pvoprečni stopnji....

 

Odkleni dokument: z ukazom lahko uporabnik-šef odklene podatke za ponovno urejanje obračuna

Podatki iz UP: Iz UP se nam nudijo nekateri statistični podatki o prometu. Predogled je lahko naekran in nato na tiskalnik.

 Promet po poslovalnicah

 Povprečni promet zaposlenih

 Promet zaposlenih

 Promet po poslovalnicah/zaposlenih

 Promet zaposlenega po poslovalnicah

Pozor potrebno je imeti iste matične številke/oznake zaposlenih v OD in UP.

 

Primer enega obračuna za enega zaposlenca:

clip0413

 

V primeru da želimo spremeniti dodatek na minulo delo lahko spremenimo odstotek 6% v 10%. Ali to lahko storimo imamo nastavljeno pri podatkih o postavki 15: Dodatke na minulo delo.

clip0412

Se pravi kljukica na polju "Vnos odstotka" nam to omogoča.

 

Napotki:

V polje Ozn.odteglajja je potrebno vnesti oznako odtegljaja če želimo ročno vnesti odtegljaj na obračun. Če se nam avtoamtično doda odteglaj na obračun je oznaka odteglajja tudi avtomatično vnešena.

Ko je obračun za zaposlenega pripravljen ne smemo spreminjati podatkov o zaposlenih v šifantu zaposlenih ker se ne bodo upoptevali v te mobračunu. Še več lahko celo izgubimo poravke, če izbrišemo obračun.

Ko zbrišemo en obračun določenega zaposlenca se nam vsi podatki o zaposlencu skopirajo nazaj v šifrant zaposlencov.¸Se pravi, če smo spremenili določene podatke v šifrantu in potem izbrisali obračun se na mspremembe izgubijo.