Osebni dohodki

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vprašanja in odgovori

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nek zaposlenec je nehal delati v našem podjetju. Kaj moramo storiti, da ga izbrišemo iz evidence?

 

Iz šifrantov ne smemo brisati podatkov. In tudi zaposlencev ne smemo brisati iz šifranta zaposlencev / kadrovska evidenca. S tem ko izbrišemo zaposlenca iz šifranta se nam zbrišejo tudi podatki iz starih obračunov OD, kjer je zaposlenec še prejemal OD.

Zato gremo v šifrant zaposlencev, poiščemo pravega zaposlenca, ga s tipko F9 in U urejamo. Urejanje začnemo z ALT-U. Vnesemo datum izstopa iz podjetja in zaključimo z ukazom ALT+P, kar pomeni potrdi (ali klik na kljukic/shrani). Okno za urejanje zapremo z ukazom ALT+F4 in ravno tako še ALT+F4, da zapremo šifrant zaposlencev. Nato izvedemo zadnji obračun OD za zapsolenca. Na koncu pa še ukinemo kljukico pri vnosnem polju trenutno zaposlen v zgornjem desnem kotu v oknu za urejanje zaposlenca.

 

Naša zaposlenka je spremenila priimek, ker se je poročila. Kaj storiti, da se bo na novejših izplačilnih listah izpisovala pravilno?

 

Gremo v šifrant zaposlencev in spremenimo njen priimek. Od sedaj naprej bo na novih izplačilnih listah z novim priimkom. Vendar pozor to storimo še preden začnemo z vnosom OD za zaposlenca.

 

Našemu zaposlencu se je rodil še en otrok. Kje vnesemo dodatne olajšave za izračun dohodnine?

 

Gremo v šifrant zaposlencev in vnesemo nov odstotek olajšave za otroke. Vnosno polje najdemo pod opcijo Dodatno o zaposlitvi, ko urejamo zaposlenca. Seveda to storimo še preden smo začeli z vnosom OD za zaposlenca.

 

Kje lahko izpišemo plačilne naloge – virmane na tiskalnik, če smo že obračunali plače OD?

 

Ko smo obračunali OD za vse zaposlence moramo pripraviti plačilne naloge. To se naredi z ukazom Poslovanje / Priprava plačilnih nalogov. Ko smo plačilne naloge pripravili jih lahko pregledujemo z ukazom Proslovanje/Pregled plačilnih nalogov. Po vnosu leta, obdobja in tipa se nam na zaslonu za vnešen obdobje prikažejo sezanam plačilnih nalogov. Sedaj jih lahko še pregledamo in preverimo. Morebitne spremembe lahko vnesemo na posamezni plačilni nalog. Ko zaključimo s kontrolo jih lahko izpišemo z ukazom Izpis virmanov na tiskalnik-vsi. Pred tem moramo preveriti ali je dovolj obrazcev v igličnem tiskalniku in ali je tisklanik vklopljen. ko zaključimo z izpisom izvedemo ukaz Zapri okno.

 

 

Pri izpisu plačilnih nalogov na tisklanik, se je zataknil papir pri zadnjem prenosnem nalogu. Ali moram ponoviti izpis vseh plačilnih nalogov ali je kašen drugi način?

 

Če imamo veliko št. plačilnih nalogov in se nam papir zatakne pri prvih potem je bolje če ponovimo izpis za vse prenosne naloge naenkrat. Drugače pa si izberimo v pregledu (Poslovanje/pregled prenosnih nalogov) prenosnih nalogov prenosni nalog, ki se ni izpisal v redu in ga izpišemo z ukazom Tr.virman na tiskalnik. Če se niso v redu izpisali samo zadnji trije prenosni nalogi ponovimo ukaz Tr.virman na tisklanik za vse tri prenosne naloge.

 

Pri direktne izpisu vseh obrazcev na tiskalnik se je zataknil papir pri enem obrazcu. Vsi ostali obrazci so se izpisali v redu. Ali moram ukaz ponoviti z vsemi izpisi?

 

Ukaza ni potrebno ponoviti. Z ukazom Izpisi in poročila/obračun izberemo ustrezen obrazec, vnesemo leto, obdobje in tip in ga izpišemo na tiskalnik.

 

Zneski na obračunu se zaokrožujejo. Ali je to pravilno?

 

Kakšno je zaokroževanje in ali se sploh zaokroževanje vrši je odvisno od nastavitev. Če želite oz. ne želite zaokroževanj je potrebno to sporočiti pooblaščenemu serviserju programa OD. Zaokrožuje se lahko na 10 centov in na celotne EUR.

 

Če ugotovimo, da smo v splošnih mesečnih podatkih vnesli napačen podatek, ki vpliva na izračun, mi smo pa že naredili obračune plač za vse zaposlene, kako popraviti vse obračune?

 

Če smo pripravili obračune z ukazom Poslovanje/obračun OD za vse zaposlene na enkrat, moramo to ponoviti. Ukaz nam izbriše stare obračune in jih priprave ponovno. Če smo že prej naredili veliko ročnih popravkov v obračune (bolniške, ... ) potem moramo te ročne popravke ponoviti. Lahko pa gremo na ročni obračun in gremo čez vse obračune za željeni mesec in kliknemo z miško na obračun. To je priporočljivo še posebej če je manjše št. zaposlenih, ki prejema plačo. Lahko pa izvedemo ukaz Poslovanje/ dodatni ukazi za obračun OD/Ponovni obračun za vse zaposlene.

 

Če spremenimo stopnjo olajšav (otroci, zaposlenci) v šifrantu zaposlencev. Kdaj se nam to pozna v obračunih, ali se namto pozna tudi v obračunih za nazaj ?

 

Sprememba se nam ne pozna v že narejenih obračunih. Če pa gremo na neki stari obračun zaposlenca in pritisnemo gumb »Obračunaj« v oknu Obračun OD (Poslovanje/obračun OD) se nam že novi podatki upoštevajo in so lahko po novem tudi napačni.

 

Ko vnesemo datum izstopa iz podjetja ali se nam bo naslednjič obračunal OD za zaposlenca?

 

OD za zaposlenca lahko obračunamo za vsakega, kateri obstaja v šifrantu, ne glede na njegov status. To lahko naredimo z ročnim obračunom za posameznega zaposlenca (Poslovanje/Obračun OD). Če pa pripravljamo obračune z ukazom PoslovanjeObračun OD za vse zaposlene naenkrat potem pa se upoštevajo le zaposlence pri katerih je obkljukano da je trenutno zaposlen v šifrantu zaposlencev.

 

Kako se preveri delovna doba zaposlenca ?

 

V šifrantu zaposlencev so podatki

 delovna doba do vstopa v podjetje (leta/meseci/dnevi)

 delovna doba v tem podjetju (leta/meseci/dnevi)

Pri izračunu je potrebno upoštevati, da ima vsak mesec v letu 30 dni in leto 12 mesecev.

 

Če te podatke seštejemo pridemo do podatko o celotni delovni dobi.

Primer:

 delovna doba do vstopa v podjteje:        12        10        26

 delovna doba v tem podjetju:                5        6        16

 

Celotna delovna doba je                        18        5        12

12 :        26+16 = 42        30+12 =42        1 mesec in 12 dni

5:        10+6= 16        16+1 = 17=12+5        1 leto in 5 mesecev

18:        12+5=17        17+1=18

 

Pod glavnim menijem/ostali izpisi imamo tudi nekatere izpise, ki nam nudijo podatke o zaoslencih in delovni dobi.

 

Kako se obračunava in izplačuje regres ?

 

Regres se lahko izplačuje na več načinov :

-obračun ob plači in izplačilo ob plači
-samostojni obračun in samostojno izplačilo

 

Priporočljiv je samostojni obračun  regresa v enem ali več obrokih, ker obračun ob plači dodatno zvišuje osnovo za dohodnino, za bruto znesek regresa.

 

Pri obračunu regresa moramo paziti, da ne presega z zakonodajo maksimalno dovoljenega, kajti v primeru, da obračunamo večjega se nam v osnovo za prispevke doda razlika od maksimalno dovoljenega do obračunanega.

 

Regres pa se lahko izplačuje s poljubno število obrokov (zakonodaja dovoljuje največ 2).

 

Pred obračunom regresa se mora v  šifratu Vrsta plače/Urine postavke nahajati posatvka Regres. Polje Regres mora biti obkljukano.

 

 

1.Obračun regresa ob plači.

V ročnem obračunu plače (Poslovanje / Obračun OD) v tabelo Vrsta plače dodamo postavko Regres. V stolpec Bruto vnesemo znesek regresa. ko obračunamo z gumbom Obračun se nam regres doda na izplačilno listo.

2.Samostojni obračun regresa

Odpremo nov obračun v Poslovanje/Obračun OD za določenega zaposlenega. Paziti moramo, če je obračun v tem mesecu to že drugi obračun (1. obračun je plača) potem moramo v polje tip vnesti oznako tipa npr. R ali 1, kar bo razlikovalo ta dva obračuna v istem mesecu. V tabelo Vrsta plače dodamo postavko Regres. Vse ostale tabele pustimo nevnešene (dodatki, povračila). Prispevke pustimo vnešene v tanbeli prispevki. Če bomo z Bruto zneskom regresa presegli maksimalno dovoljeno potem se nam bodo obračunali še prispevki na znesek, ki presega maksimalni znesek.

 

Dohodnina se nam bo v tem primeru obračunala po povprečni stopnji obračuna dohodnine predhodnega obračuna plače.

 

Kaj moramo narediti, da dobimo prave obrazce, če smo jih že izpisali in po tem spremenili določene obračune ?

Nič posebnega, samo še enkrat jih izpišemo.

 

Kaj moramo narediti, da popravimo plačilne naloge ker smo po pripravi datoteke spreminjali obračun OD ?

Nič posebnega, samo še enkrat pripravimo plačilne naloge in jih zapišemo v datoeko.

 

Napačno mi izračuna regres ko ga primerjam z lanskim izplačilom; kaj je lahko narobe?

Najverjetneje v splošnih mesečnih podatkih za izbran mesec ni vnešen maksimalni neobdavčen regres. Ker je znesek neobdavčenega regresa 0 pomeni da se na ves bruto znesek obračunajo še prispevki in je neto regresa premajhno.