Osebni dohodki

Začetek

Začetek

Predhodnja tema Naslednja tema  

Začetek

Predhodnja tema Naslednja tema  
1.Prvo vnesemo vse zaposlene v šifrant zaposlenih z vsemi podatki. Pri tem pazimo na obvezne podatke.
2.Vnos zaposlenega se navezuje tudi na druge šifrante in hkrati vnašamo podatke v druge šifrante.
3.Odpremo Vnos in obračun OD  in poizkušamo samo na enem zaposlenemu obračunati plačo.