Osnovna sredstva

Amortizacija OS

Amortizacija OS

Predhodnja tema Naslednja tema  

Amortizacija OS

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  
..13 – Amortizacija

 

 

 

 

Izpis amortizacije je eden obveznih izpisov po SRS 13. Do okna za določitev obdobja, za katero naj se izpiše obračun amortizacije, pridemo na dva načina:

 

-z levim miškinim klikom na Amortizacija
-

 

V nadaljevanju bomo obravnavali samo prvi izpis, zgoraj pa je razvidnih vseh pet izpisov, ki so povezani z obračunom amortizacije, in sicer:

-amortizacija vseh osnovnih sredstev (glej točko 4.3.2.1),
-amortizacija samo aktivnih OS ob koncu obdobja (izpiše amortizacijo samo za tista osnovna sredstva, ki imajo oznako aktiven v registru OS),
-amortizacija samo neaktivnih OS ob koncu obdobja (izpiše amortizacijo samo za tista osnovna sredstva, ki imajo oznako neaktiven v registru OS),
-amortizacija po kontih kumulativno in
-amortizacija po nabavnih kontih kumulativno (konti nabavne vrednosti osnovnih sredstev).