Osnovna sredstva

Amortizacija vseh OS

Amortizacija vseh OS

Predhodnja tema Naslednja tema  

Amortizacija vseh OS

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Odpre se okno:

 

porocilo_amortizacija_vseh_OS

 

 

Obdobje za izračun amortizacije določimo sami, ponavadi je to obdobje enega leta, v našem primeru od 1.1.2008 do 31.12.2008.

 

Izpis Amortizacije OS vsebuje naslednje podatke:

inventarno številko,
naziv OS,
amort.stopnjo,
amort.osnovo,
popravek vrednosti OS,
sedanjo vrednost OS,
znesek tekoče amortizacije OS,
nova sedanja vrednost OS po odštetju tekoče amortizacije.

 

Izpis  je prikazan v nadaljevanju:

 

porocilo_amortizacija_vseh_OS2