Osnovna sredstva

Dejstva

Dejstva

Predhodnja tema Naslednja tema  

Dejstva

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  
-Mogoč je prenos obračuna amortizacije v glavno knjigo. Konti se nastavljajo v šifrantu amortizacijskih skupin. Ukaz za prenos se nahaja v glavni knjigi na temeljnici.
-Zadnji datum pri vnosu datuma aktiviranja naj bo zadnji dan v mesecu nabave, kar pomeni, da se bo pričela amortizacija s prvim dnem naslednjega meseca.
-Zaključkov leta ni potrebno delati, vendar je priporočljivo narediti arhiviranje podatkov po vsakem zaključenem obračunu (vsak marec v letu po letu obračuna).
-Obračun amortizacije je potrebno shraniti (ukaz: shrani obračun v register). Če tega ukaza ne izvedemo, so v registru stare vrednosti popravkov vrednosti in sedanje vrednosti.
-Ukaz : prekliči popravek obračuna v registru se izvaja samo za zadnji obračun. Tega ne smemo izvajati za starejše obračune.