Osnovna sredstva

Hitri začetek uporabe programa

Hitri začetek uporabe programa

Predhodnja tema Naslednja tema  

Hitri začetek uporabe programa

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  
Če smo na začetku uporabe programa in bi želeli obračunati amortizacijo in revalorizacijo za tekoče leto se lahko držimo naslednjega vrstnega reda:
Vnesemo šifrant uporabnikov. Pri tem si zapomnimo gesla posameznih uporabnikov.
Vnesemo šifrant amortizacijskih skupin, ki vsebujejo am.stopnje.
Vnesemo šifrant lokacij. Ta šifrant ni obvezen in lahko ostane prazen.
Vnesemo šifrant statusov. Vnesen mora biti vsaj en status s poljem »amortizacija« obkljukano. Ker le osnovna sredstva s tem statusom se bodo kompletno obračunala.
Vnesemo šifrant stroškovnih mest. Ta šifrant ni obvezen in ga lahko pustimo praznega.
Vnesemo register osnovnih sredstev. Če nam pri vnosu manjkajo kakšni zapisi v kakšnem šifrantu jih vnesemo sedaj. Pri vnosu posebno pazimo na polja status, nabavno vrednost, ki je vrednost na začetku obdobja obračuna, popravek, amortizacijsko skupino, datum nabave, datum izločitve.
Izvedemo ukaz »Kontrola registra OS za amortizacijo«. Če nam program javi kakšne napake, jih v registru OS preverimo in popravimo.
Nadaljujemo z ukazom »Obračun osnovnih sredstev«. Vnesemo obdobje in nadaljujemo. Vneseno obdobje je pomembno za kasnejši izpis poročil. Poročila lahko izpisujemo samo za to obdobje.
Ponavadi se izpišejo register osnovnih sredstev, obračun amortizacije, obračun revalorizacije, obračun revalorizacije amortizacije. Izpisi potrebujejo vnos obdobja. Vedno vnesemo obdobje katerega smo vnesli pri »obračunu osnovnih sredstev«.
Če z izpisi nismo zadovoljni in moramo narediti nekatere popravke v registru OS lahko nadaljujemo s popravki v registru. Ko zaključimo s popravki nadaljujemo s ponovnim obračunom in nato s ponovnimi izpisi. Ko so izpisi zaključeni in so rezultati pravilni, izvedemo ukaz shrani obračun v register OS. S tem ukazom v registru OS spremenimo vsem obračunanim OS nabavno vrednost in popravek na nove vrednosti. Podatki so pripravljeni za obračun za naslednje obdobje.
Z ukazom prekliči popravek registra OS iz obračuna nam še vedno lahko vrne podatke v registru OS v prvotno stanje in lahko ponovimo obračun.