Osnovna sredstva

Inventurni izpisi

Inventurni izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Inventurni izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  
..19 - Inventurni izpisi

 

Izpis »Inventurni izpisi« dobimo na dva načina:

 

-z levim miškinim klikom na »Inventurni izpisi«,
-z ALT + i (ker je i podčrtan)

 

Potreba po inventurnih izpisih se pojavi največkrat konec leta, ko popisujemo dejansko stanje v proizvodnji ali v drugih prostorih, kjer se nahajajo osnovna sredstva ali v času medletnega popisa. Podjetje mora, skladno s SRS, vsaj enkrat letno popisati stanje OS in ga uskladiti s knjigovodskim stanjem.

 

Odpre se okno:

 

 

 

Možni izpisi za popisno listo so trije, in sicer:

-prazna popisna lista – po inv.št. za vse lokacije (glej 4.3.4.1),
-prazna popisna lista – po lokacijah in
-prazna popisna lista za lokacijo.