Osnovna sredstva

Lokacije

Lokacije

Predhodnja tema Naslednja tema  

Lokacije

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Z aktiviranjem ukaza »Lokacije« se odpre okno, ki vsebuje seznam lokacij. Vsakemu osnovnemu sredstvu pri vnosu v šifrant  določimo lokacijo. Z lokacijo določimo, kje se osnovno sredstvo nahaja. Ta šifrant ni obvezen in je lahko prazen. Če je šifrant prazen ne moremo v registru OS vnašati lokacije. Lokacije se uporabljajo pri inventuri (lahko delam inventuro po lokcijah) ali pri poročilih (znesek osnovnih sredstev po lokacijah, amortizacija po lokacijah, ...)

 

sifrant_lokacij

 

 

S pritiskom tipke F9 urejamo (vnašamo), urejamo po abecedi, najdemo zapise in ostale ukaze, kot je opisano v splošnih navodilih. Operiramo samo z dvema podatkoma Oznaka in Naziv lokacije.