Uvod
Osnovno o osnovnih sredstvih
Osnovno o amortizaciji
Osnove osnov šifrantov
Splošno o uporabi programa Osnovna sredstva
Matični podatki
Osnovno
Amortizacijske skupine
Lokacije
Statusi osnovnih sredstev
Stroškovna mesta
Uporabniki
Poslovanje
Osnovno o programu
Register osnovnih sredstev
Inventura osnovnih sredstev
Kontrola registra OS za amortizacijo
Obračun osnovnih sredstev
Shrani obračun v register OS
Prekliči poravek registra OS iz obračuna
Izpisi in poročila
Osnovno
Seznami
Osnovna sredstva
Seznam OS po inventarni št.
Seznam OS po kontih OS
Amortizacija OS
Amortizacija vseh OS
Kartica osnovnih sredstev
Inventurni izpisi
Prazna popisna lista - po inv.št. za vse lokacije
Dnevniki
Ostali izpisi
Ostalo
Ponovna prijava
Nastavitve
Arhiviranje/restavriranje
Servis baze podatkov
Vzdrževanje
Pomoč
O programu
Uporaba
Hitri začetek uporabe programa
Dejstva
Baza podatkov
Konfiguracija računalnika
Operacijski sistem
Zaključna misel o osnovnih sredstvih
Težava pri uporabi programa
Napotki in pojasnila
Posebno pomembni napotki pri uporabi programa
Vprašanja in odgovori