Osnovna sredstva

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

 

Podmeni »Matični podatki« lahko odpremo na 2 načina.

-z levim miškinim klikom na Matični podatki,
-z ALT + a (ker je a podčrtan).

 

Podmeni vsebuje ukaze, ki se nanašajo na matične podatke. S temi ukazi pridemo do posameznih oken - šifrantov in nadalje do urejanja teh šifrantov. Dodatni ukaz izvršimo naprej z levim miškinim klikom na željeni ukaz ali s pritiskom na ustrezno tipko (podčrtana črka). Primer kako priti do šifranta uporabnikov, ko glavni meni še ni označen: ALT+A in nato s tipko U ali z levim miškinim klikom na matični podatki in nato klik na Uporabniki.

 

V podmeniju matični podatki se nahajajo ukazi, kateri nam odpirajo šifrante. Šifranti so okna, ki vsebujejo osnovne podatke, kise potrebujejo pri samem obračunu.

 

Šifranti so:

-Amortizacijske skupine (4.1.1.),
-
-Statusi osnovnih sredstev (4.1.3.),
-Stroškovna mesta (4.1.4.) in
-Uporabniki (4.1.5.).

 

Z vsakim ukazom se nam odpre podobno okno - šifrant, ki nam prikazuje podatke. Okno nam služi za pregled podatkov in nadalje za urejanje podatkov (F9-U). Lahko odpiramo poljubno število različnih šifrantov ali celo istih šifrantov. Šifrant se zapre z ALT+F4 ali z miškinim klikom na X v desnem zgornjem kotu okna-šifranta.