Osnovna sredstva

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Meni »Izpisi in poročila« lahko odpremo na 2 načina.

-
-z ALT + i (ker je i podčrtan)

 

Odpre se okno:

 

meni_porocila

 

Ukaze bom obravnavala v nadaljevanju.

 

Pomembna opomba: Revalorizacijo OS in revalorizacijo amortizacije puščamo v programu, ker bo v prihodnosti glede na rast cen življenjskih potrebščin uporaba verjetno ponovno v uporabi. Zaenkrat se ne revalorizacija OS in revalorizacija amortizacije ne izvajata.