Osnovna sredstva

Ostali izpisi

Ostali izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ostali izpisi

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Izpisi, ki se izpišejo konec leta so naslednji:

-
-Seznam novih nabav po kontih,
-Seznam izločitev v obdobju (osnovna sredstva, ki so se tekom leta ali ob koncu leta izločila iz registra OS) in
-Seznam izločitev po kontih.