Osnovna sredstva

Prekliči poravek registra OS iz obračuna

Prekliči poravek registra OS iz obračuna

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prekliči poravek registra OS iz obračuna

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Okno odpremo tako, da se z  miško pomaknemo na »Inventuro OS« in kliknemo levi gumb ali z ALT+ p (podčrtana črka).

 

 

preklici_popravek_registra_iz_obracuna

 

S tem ukazom prekličemo prejšni ukaz (Shrani obračun v register OS).

 

Obračun ne smemo preklicati večkrat ampak samo enkrat, če je bil sploh kreiran.

 

Primer:

1.V registru imamo nabavno vredost 1000 EUR in odpisano 0 EUR.
2.Zaženemo obračun
3.Pripravljamo izpise in kontroliramo obračun
4.Ugotovimo da je obračun v redu zato izvedemo ukaz Shrani obračun v register OS. S tem ukazom se Odpisana vrednost in nova sedanja vrednost spremenita.
5.Ko ugotovimo, da smo naredili napako v obračunu s tem ukazom: Prekliči popravek registra OS iz obračuna, se nam Odpisana in nova sedanja vrednost spremenita naza j v 0.