Osnovna sredstva

Shrani obračun v register OS

Shrani obračun v register OS

Predhodnja tema Naslednja tema  

Shrani obračun v register OS

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Okno odpremo tako, da se z  miško pomaknemo na »Inventuro OS« in kliknemo levi gumb ali z ALT+ o (podčrtana črka).

 

 

obracun_shrani

 

1.Kljub vsemu ne smemo spreminjati amortizacijskih stopenj in koeficientov za prejšnja leta. Ukaz se izvrši enkrat po bilanci ali še kasneje. S tem se register osnovnih sredstev spremeni – nastavi z novimi vrednostmi. S tem ukazom se Odpisana vrednost in nova sedanja vrednost spremenita.

 

 

Ta ukaz je nujen, da lahko nadaljujemo z novim obračunom naslednje leto.