Osnovna sredstva

Uporabniki

Uporabniki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Uporabniki

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Uporabniki se uporabljajo pri vstopu v program. Do šifranta uporabnikov pridemo lahko tudi v drugih vnašalnicah.

V program lahko vstopijo le uporabniki s svojim geslom, vpisani na tem seznamu.

 

sifrant_uporabnikov_kriteriji

 

Tudi v tem šifrantu je aktiven ukaz F9 – operiramo s petimi podatki, kot je razvidno iz slike spodaj.

 

Okno za urejanje uporabnikov – F9 in U:

 

sifrant_uporabnikov_urejanje

 

Naj poudarim dve funkciji in sicer vnos v vnašalna polja »Oznaka« in »pristopna šifra«, ki sta pomembna vnosna polja in se potrebujeta pri vstopu v program. Pristopna šifra naj bo znana samo uporabniku in nikomur drugemu. Nujen je tudi vnos v vnosno polje »Ime in priimek«.  Pri vnosu pristopne šifre je vedno * za vsak vnesen/prikazan znak. V šifrant mora niti vsaj en uporabnik.