Pogodbe

1.7 Uporabniki

1.7 Uporabniki

Predhodnja tema Naslednja tema  

1.7 Uporabniki

Predhodnja tema Naslednja tema  

Izpiše se seznam uporanikov. Izpisani podatki so:

Oznaka

Ime in priimek

Telefon

EMail

Opomba