Pogodbe

2 - Kartica pogodbe

2 - Kartica pogodbe

Predhodnja tema Naslednja tema  

2 - Kartica pogodbe

Predhodnja tema Naslednja tema  

Je zelo pogost izpis in sicer nam prikaže dogodke, ki so vezani na določeno pogodbo.

 

clip0038

Izpiše se glede na obdobje in na pogodbo. V kolikor želimo da se izpišejo tudi evidenčne knjižbe obkljukamo "Tudi evidenčne".

V kolikor želimo kartico za vse pogodbe, pustimo vnosno polje Pogodba prazno.

 

Prikažejo se sledeči podatki za vsako knjižbo:

Datum dogodka

Debet - obveznost kreditojemalca

Kredit - plačilo kreditojemalca

Izpisek - dokument

Opomba

Tip - tip knjižbe (1 glavnica, 2 obresti, 3 plačilo, 4 ročna knjižba obveznosti, plačila, 10 stroški opomina, ...)

 

v primeru evidenčnih knjižb se prikažejo tud podatki:

Ev - evidenčna knjižba DA/NE

Evidenčni znesek