Pogodbe

6.1 - Seznam opominov

6.1 - Seznam opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

6.1 - Seznam opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ko vnesemo kriterije za izpis.

 

clip0044

 

se nam prikaže seznam opominov s podatki za vsak opomin:

 

Številka opomina

Datum opomina

Pogodba

Kreditojemalec

Priimek in ime kreditojemalca

Znesek obroka

Znesek opomina

Koeficient - število zamujenih obrokov

 

V kolikor ne vnesemo Za pogodbo in za kreditojemalca (pustimo prazno) se nam izpiše za vse pogodbe in za vse kreditojemalce.