Pogodbe

Brisanje opominov

Brisanje opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Brisanje opominov

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vnesemo katere opomine želimo zbrisati.

 

clip0034

 

V kolikor želimo zbrisati samo 1 opomin in sicer za določenega : št.opomina, kreditojemalca, pogodbo vnesemo ustrezen podatek iz šifranta, v nasprotnem primeru (vnosna polja Št.opomina, Kreditojemalec, Pogodba  so prazna) se bodo zbrisali vsi opomini na določen datum.