Pogodbe

Klienti

Klienti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Klienti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant klientov oz. delodajalcev od kreditojemalcev. Podatki nam služijo predvsem za kontaktiranje z delodajalcem.

 

Pri dodajanju novega vnašamo sledeče podatke:

Oznaka: enolična oznaka klienta.

Končni potrošnik, Davčni zavezanec: podatka en drugega izključujeta, lahko je samo DZ ali KP.

Davčna številka oz. ID za DDV klienta

Naziv, Naziv2, Naslov, Poštna številka, Telefon, Fax Kontktna oseba, E_mail

 

clip0006