Pogodbe

Kreditojemalci

Kreditojemalci

Predhodnja tema Naslednja tema  

Kreditojemalci

Predhodnja tema Naslednja tema  

Šifrant kreditojemalcev - vseh, ki jemljejo kredit. V šifratnu se nahajajo aktivni in tudi neaktivni kreditojemalci (z že zaključenimi pogodbami).

 

Pri dodajanju novih vnašamo sledeče podatke:

Oznaka: predlaga se naslednja številka, lahko pa jo tudi spremenimo po želji. Oznaka enolično določa kreditojemalca in dopušča vnos do 6 poljubnih znakov.

Davčna številka: davčna številka kreditojemalca

EMŠO:

Priimek in ime: podatek je pomemben saj skoraj vsi izpisi temeljivo na Priimku in imenu kreditojemalca

Naslov:

Poštna številka: vnos mora biti veljaven. Če poštne številke ni v šifrantu potem jo moramo prej dodati v šifrant poštnih številk. POZOR tu se ne vnaša kraj.

Telefon:

Oznaka klienta: tu vnesemo oznako klient, pri katerem je kreditojemalec zaposlen. Oznaka mora biti veljavna.

Osebni TRR: podatek nam pride prav pri morebitnim vračanju zneskov na njegov osebni TRR račun.

Sklic: pri nakazovanju na kreditojemalčev TRR se uporablja vnešeni sklic

EMail: je informativni podatek

Opobe: poljubne opombe o kreditojemalcu

 

clip0005