Pogodbe

Nastavitve spremenljivk

Nastavitve spremenljivk

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitve spremenljivk

Predhodnja tema Naslednja tema  

Tu se nastavljajo nekatere nastavitve podjetja. Za spremembo teh podatkov potrebujemo geslo, kar pa ni splošno znano.