Pogodbe

Nastavitve strani

Nastavitve strani

Predhodnja tema Naslednja tema  

Nastavitve strani

Predhodnja tema Naslednja tema  

Privzete margine so vse 6,35 mm. Margine se vnašajo v mm.

Premajhne ali prevelike margine pomenijo, da tiskalnik ne bo mogel vsega natisniti, zato je potrebno margine izbrati pravilno.

 

clip0004