Pogodbe

Obrestne mere

Obrestne mere

Predhodnja tema Naslednja tema  

Obrestne mere

Predhodnja tema Naslednja tema  

V šifrant obrestih mer vpisujemo vse lestvice, ki jih v programu uporabljamo za obračun obresti. Največkrat se uporabljata TOM in življenski stroški, lahko pa jih imamo poljubno veliko. V ta šifrant ne vnašamo nobenih stopenj tu določimo le katere lestvice želimo uporabljati.

 

clip0010

 

Pri dodajanju nove obrestne mere vnašamo Oznaka, ki enolično določa obrestno mero in Naziv, ki opisuje obrestno mero. Oznako moramo vnesti ročno.

 

clip0011