Pogodbe

Opomini

Opomini

Predhodnja tema Naslednja tema  

Opomini

Predhodnja tema Naslednja tema  

Pred pripravo opominov lahko naredimo seznam neplačnikov: Izpisi in poročila/ Seznam neplačnikov. opomine pa pripravljamo z ukazom Poslovanje/ Opomini/ Priprava opominov.

Na koncu priprave se nam sporoči koliko opominov je bilo pripravljenih. Opomini se pripravijo in z ukazom Poslovanje/ Opomini/ Pregled in urejanje opominov lahko pregledamo vse pripravljene opomine. Z ukazom Izpisi in poročila/ Opomini/ Izpis opominov izpišemo opomine za določen datum.