Uvod
Dobrodošlica
Obvezna sporočila
Program
Matični podatki
Kreditojemalci
Klienti
Pošte
Stroškovna mesta
Obrestne mere
Obrestne stopnje
Klavzule
Uporabniki
Poslovanje
Vnos pogodbe
Zaključek pogodbe
Izračun obresti za obdobje
Preklic izračuna obresti za obdobje
Ročno knjiženje obveznosti/plačil
Preklic ročnega knjiženje obveznosti/plačil
Evidenčno knjiženje prejetih računov
Preklic evidenčnega knjiženje prejetih računov
Knjiženje plačila zavarovanja
Preklic plačila zavarovanja
Vnos plačil
Vnos plačilnih nalogov
Opomini
Priprava opominov
Pregled in urejanje opominov
Brisanje opominov
Storniraj stroške opomina
Izračun kreditnega načrta
Izračun obresti
Ostali obračuni
Izračun obresti z mesečnimi plačili
Izpisi in poročila
1. Seznami
1.1 Kreditojemalci
1.2 Klienti
1.3 Pošte
1.4 Stroškovna mesta
1.5 Obrestne mere
1.6 Obrestne stopnje
1.7 Uporabniki
1.8 Klavzule
1.9 Pogodbe
2 - Kartica pogodbe
3 - Aktivne pogodbe
4 - Izračuni
4.1 - Knjiženja izračunov obresti
4.2 - Izračun obresti
4.3 - Zbirno poročilo
5 - Plačila
5.1 - Dnevnik plačil
5.2 - Dnevnik plačil zavarovanj
5.3 - Plačila po dnevih
5.4 - Seznam neplačnikov
5.5 - Saldo po pogodbah
5.6 - Obračun plačil
6 - Opomini
6.1 - Seznam opominov
6.2 - Število opominov po pogodbah
6.3 - Izpis opominov
7 - Ostali izpisi
7.1 - Plačilni nalogi
7.2 - Prejeti računi
7.3 - Dnevnik prometne tabele
Ostalo
Nastavitve
Nastavitve strani
Nastavitve strani dokumentov
Nastavitve spremenljivk
Prenos podatkov
Naredi temeljnico VASCO za plačila
Okna
Zapri okno
Pomoč
Pomoč
Pomoč iskanje
O programu
Uporaba programa
Osnovni podatki
Vnos osnovnih matičnih podatkov
Kreditni načrt
Vnos pogodbe
Vnos dodatnih matičnih podatkov
Obračun obresti
Vnos plačil
Poročila
Opomini
Vprašanja/odgovori